Facebook June 20, 2013 at 01:15PM

P-O hämtade sin Trek Project One.
203 cm och 100 kg muskler.
Han invigde hojen med att cykla hem till Strömsund.
En sann cyklist.
Tack för förtroendet.