Facebook February 04, 2016 at 11:42AM

Med lätta tramptag kommer Jari flyga fram mellan Krokom och Östersund. Tack för förtroendet.