Facebook February 04, 2014 at 02:53PM

Tobias lämnar och Oskar hämtar vinst, i gissa vikt på Tobias Cykel!